Klassiskt likviditetsproblem – Kan sälja fakturor vara en lösning?

Posted by on


Att ett företag har likviditetsproblem innebär i korthet att de har problem att betala leverantörsfakturor och andra skulder med de likvida medel de har tillgång till. Ett mindre företag inom förädlingsbranschen kan exempelvis hamna där om de behöver köpa in större mängd råvaror varpå det sedan är ett flertal månader till att de får kundinbetalningarna. En lösning på detta problem kan vara att sälja fakturor.

Likviditetsproblem behöver inte vara kopplat till företagets resultat eller ekonomiska stabilitet. Ett företag kan alltså komma i likviditetsbrist även om de för övrigt har en mycket god ekonomi. Det kan exempelvis se ut på följande sätt:

Ett företag tillverkar detaljer inom bilindustrin. De köper in råvara som i detta fall är stora metallskivor. Dessa förädlas genom att både behandlas med syror och monteras tillsammans med andra delar för att skapa en slutprodukt. Företaget räknar med att det från att man lagt beställning på råvaran till att produkterna är sålda tar ca 6 veckor. Detta mycket på grund av olika processer inom förädlingen.

När sedan produkterna är klara levereras de till kunden som i sin tur har krävt 60 dagars betalningstid. Det är relativt vanligt på riktigt stora företag för att man ska få en enklare hantering av alla fakturor och betalningarna av dessa.

Detta innebär därmed i korthet att produktionsföretaget betalar för sin råvara och ligger ute med denna summa i 10 – 15 veckor innan kunden betalar sin faktura. Vid en mycket stor beställning kan alltså en stor del av de likvida medlen användas till inköp. Skulle det i detta fall uppstå en oväntad stor kostnad kan man inte med säkerhet kunna betala den. Detta på grund av likviditetsproblem.

Att sälja fakturor är en lösning

Det finns flera sätt som man kan använda för att förbättra likviditeten och därmed skapa en förbättrad betalningsmöjlighet. Detta med allt från att förkorta betalningsvillkoren mot kunden till att använda företagskrediter. En av de enklaste lösningarna är att sälja fakturor. Det fungerar på följande sätt:

Produktionsföretaget har fått en större beställning och köper hem råvaror till denna beställning. De tillverkar produkterna och skickar dem till kunden. När fakturan skrivs skickas den till ett kreditbolag som låter sina kunder att sälja fakturor till dem. De i sin tur tar över skulden och skickar en faktura till slutkunden. I detta fall ska alltså slutkunden betala in skulden till kreditbolaget och inte till företaget som tillverkat produkterna.

Samma dag som fakturan skickas via kreditbolaget sker en utbetalning till företaget som producerat varorna. I vissa fall sker utbetalning kommande vardag. Med andra ord får företaget betalt för sin faktura redan första dagen efter att den skickats.

Att sälja fakturor innebär alltså i korthet att man överlåter skulden till ett kreditbolag. Detta kreditbolag skickar en egen faktura, kan skicka påminnelser och driva ärendet till inkasso. De tar därmed hela den administrativa delen. Dessutom betalar de ut upp till 99% av fakturabeloppet till företaget som sålt sina fakturor. Hur stort belopp som betalas ut beror på flera faktorer så som kreditvärdigheten, fakturabelopp och antal fakturor.

Genom att man inte behöver vänta in 60 dagars betalningstid, och istället får pengarna samma dag som fakturan skickas, skapas inte samma likviditetsproblem som annars. För att få denna tjänst betalas en viss procent av beloppet på fakturan. Därmed ett billigt sätt att förbättra likviditeten.